رفع و از بین بردن غبغب در شیراز

رفع غبغب با LPG

‏( LPG ) صورت با مكانيسم مكش ، باعث افزايش گردش خون در غبغب شده و از اين طريق متابوليسم سلولهاي چربي در ناحيه غبغب بالا ميرود. البته بهتر است براي نتيجه دهي بهتر ، پس از انجام LPG براي لاغري غبغب ، به مدت ٣٠ دقيقه ورزش هوازي انجام دهيد تا عمل چربي سوزي اتفاق بيفتد. ‏Lpg غبغب همچنين ميتواند براي افراديكه جراحي زيبايي مانند ليپوماتيك و ...در ناحيه غبغب داشته اند بسيار مفيد واقع شود و ورم يا عدم تقارن ايجاد شده پس از جراحي را از بين ببرد .