اختلالات تعادلی

بسیاری از افراد به پارکینسون و اسکلروزیس ( بیماری MS) دچار می شوند.این اختلالات عصبی با علائم متعددی همراه است که بر روی زندگی روزمره تأثیر قابل توجهی خواهد داشت مانند : خستگی شدید، فلج، سفتی عضلانی ، مشکلات بینایی ، حرکت آهسته ، اختلالات تعادلی و غیره.

علاوه بر اهمیت حمایت روانی برای جلوگیری از انزوا و کناره گیری، ورزش برای بهبود کیفیت زندگی بیمار به شدت توصیه می شود. از این رو نقش مراکز تندرستی ورزشی در کمک به بیمار حائز اهمیت است.

هوبر

هوبر به شما کمک می کند تا خودتان را تقویت کنید، حرکات را با اطمینان بیشتری انجام دهید، و هنگام کشش های عضلانی بتوانید وزن خود را بهتر بر روی پاهای خود تحمل کنید .دنبال کردن هدف بر روی صفحه نمایش هوبر ، باعث تمرکز شما و افزایش کارایی می شود.

به این ترتیب، به همان اندازه که توانایی شما در فعالیت جسمی را افزایش می دهد باعث پیشرفت توانایی ذهنی شما نیز می شود. هوبر با اثرات مخرب مختلفی که این بیماری (پارکینسون ، MS) باعث آن می شود مقابله می کند، بنابراین شما می توانید به تدریج به انجام فعالیت های روزمره خود بازگردید.