هوبر-اضطراب-افسردگی-ورزش-درمان-آسیب-های-ورزشی

سلامت و ورزش

ورزش و فعالیت فیزیکی برای سلامتی بسیار سودمند است و باعث کاهش یا پیشگیری از خطرات مرتبط با بیماری های مزمن می شود. علاوه بر این، ثابت شده است که تمرین های ورزشی در طول و پس از درمان بیماری های بدخیم نظیر سرطان و... در بهبود کیفیت زندگی بیماران (کنترل اضطراب، افسردگی ، خواب ، افزایش اعتماد به نفس، خستگی و غیره) و کاهش عود مجدد بیماری نقش بسیار مهمی دارد.

با توجه به مزایای ورزش، مرکز سلامت نگر الوند برای افزایش آگاهی و تشویق افراد برای افزایش فعالیت های ورزشی در زندگی روزانه برنامه ها و مشاوره های مختلفی (روانشناسی و انگیزشی ورزشی ، فیزیولوژی ورزشی ، تعذیه و... ) برگزار می کند.

هوبر

هوبر به افراد در انجام آسان فعالیت های فیزیکی ، بهبود شرایط فیزیولوژیکی و یا بهبود عملکرد ورزشکاران کمک می کند. به لطف سنسورها حساس دستگاه امکان ارزیابی اولیه توانایی های فرد و تعیین اهداف برای او میسر می باشد.

تنظیمات مختلف دستگاه هوبر به درمانگر این اجازه را می دهد تا با توجه به شرایط فرد که منطبق با انعطاف پذیری ، قدرت ، تعادل ، هماهنگی و یا حتی استقامت او می باشد، استفاده بیشتر از تمرین های متناسب با شرایط فیزیکی و قلبی-عروقی وی برنامه ریزی کند.

علاوه بر این مطالعات نشان می دهد که هوبر در تغییر ساختار بدن بوسیله سوزاندن چربی و ساختن توده عضلانی (ESP Consulting, 2010) کمک می کند. بیمار می تواند از نقاط ضعف خود آگاهی یابد و با مشاهده پیشرفت خود در هر جلسه ، انگیزه خود را افزیایش دهد. هوبر، فرصتی را برای دریافت تمرین های فردی فراهم می کند که توسط یک درمانگر حرفه ای به منظور انجام تمرین ایمن و مؤثر پشتیبانی می شود. در مورد هوبر بیشتر بدانید ...