شفاف-سازی-پوست-صورت-LPG

شفاف سازی پوست صورت با LPG

در اثر خستگي و استرسها ي روزانه يا خوردن غذاهاي نه چندان سالم مانند فست فودها و غذاهاي فراوري شده مانند كنسروها يا فراورده هاي گوشتي ، عدم تحرك كافي و ورزش نكردن خواب ناكافي و نامنظم ، آلودگي هوا و ديگر عادات بد .... سموم وارد بدن و از جمله پوست صورت ما ميشود كه به مرور زمان باعث كدر شدن پوست صورت ميگردد. ‏( LPG ) با درناژ لنفاوي ، اين سموم را از پوست صورت ما خارج كرده و پوست ، پس از چند جلسه استفاده از LPG شفاف و شاداب ميشود . نا گفته نماند كه مصرف آب زياد و ترك عادات بد ، ميتواند روند تخليه اين سموم را از پوست صورت تسريع ببخشد .