اندرمولوژی صورت

اندرمولوژی صورت سنتز طبیعی مواد ضروری جوانساز را افزایش می دهد.

نتایج قابل مشاهده از جلسه اول

+80%

Hyaluronic acid (اسید هیالورونیک)

70%

Firmer skin (پوستی سفت تر)

X2

Radiant complexion (رنگ پوستی روشن تر)

درمان های صورت

صاف کردن چروک ها

پوست به مرور ضعیف می شود و سفتی خود را از دست می دهد. چین و چروک ها و گودی، عمدتاً در صورت، گردن ، دکولته ایجاد می شود. سایرعوامل خارجی ، مانند نور خورشید، استرس، تنباکو، و حتی آلودگی می تواند سرعت به وجود آمدن چین و چروک را افزایش دهد.

روشن کردن رنگ پوست

استرس، آلودگی هوا، کمبود خواب و مصرف دخانیات عامل تیره شدن پوست هستند. گردش خونی و لنفاوی کاهش می یابد و سموم تجمع می یابند. سپس پوست درخشندگی خود را از دست می دهد و رنگ پوست تیره می شود. ادامه مطلب

سفت کردن پوست

پوست ، سفتی و خاصیت ارتجاعی خود را از دست می دهد. چین کنار لب (خط لبخند) عمیق تر می شود، و پلک ها پژمرده می شوند. پوست به تدریج متورم می شود، که منجر به تضعیف کلی صورت می شود. ادامه مطلب